Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Råsslaskolan har ett trygghetsteam bestående av sju pedagoger samt skolkurator för att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på skolan. Vid kränkningsärenden har trygghetsteamet samtal med inblandade parter för att utreda och utforma eventuella insatser för fortsatt arbete på grupp eller individnivå.

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097725
Åk 5 0727-097724
Åk 6 0725-935148
Åk 7 0725-935149
Åk 8 0725-399576
Åk 9 0727-244224