Råsslaskolan

Norrköpings kommun

PRAO = Praktisk Arbetslivsorientering

 

Läsåret 2018 - 2019. 
Årskurs 8, vecka 47 - 48.
Ingen PRAO årskurs 9.

Praoplatserna
Vi vill helst inte att eleverna är hos sin egen förälder under Praon nu på högstadiet.
Eleven kommer – med några få undantag - att vara själv på platsen (d.v.s. inga kompisval, inga parplatser) Vi ser det som träning till vuxenlivet och utveckling av den sociala kompetensen
Val av PRAO-plats kan ske på ett av följande två sätt.
1. Via Praktikcentralen.
Under en bestämd tidsrymd kan du gå in på www.tillarbetslivet.nu med den kod du får i skolan. Du ska göra minst sex val. Gör du färre val minskar dina chanser att få önskade val. Inför praon gör datorn en fördelning av platserna. Därefter får du en bekräftelse - inklusive ett praktikintyg - som också kommer att finnas på webbsidan.

2. Egen PRAO-plats.
Om du själv ordnar en plats ska en blankett skrivas ut via www.tillarbetslivet.nu och sedan fyllas i av arbetsplatsen samt skrivas under av förälder/vårdnadshavare.
Man loggar in med sitt e-nummer, stort E. Eleverna vet lösen.
Alla som har mer än 5 km till sin praoplats (och inte redan har busskort) erbjuds ett PRAO-busskort, detta gäller i 15 dygn.
Skollunch erbjuds vid närmaste skola – ha gärna PRAO-brickan på för att undvika missförstånd! Alternativt betalas matersättning (25: - /dag) ut till de elever som har för långt till någon skola. En separat matsäcksräkning måste då fyllas i och lämnas in direkt efter Praon. (Finns att hämta hos SYV efter praktiken). En del företag bjuder på lunchen.

Var noga med att följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen. Du är försäkrad men den bästa försäkringen är faktiskt att tänka på vad du gör.

Före praon
En förberedd praktikperiod blir oftast mycket bättre! Dina lärare kan dig vissa uppgifter inför praktiken. Du bör också förbereda frågor till handledaren och personalen på arbetsplatsen. En förberedd praktikperiod blir oftast mycket bättre!

Alla arbetsplatser får ett brev från mig ungefär en vecka innan praktikperioden. I brevet finns bl.a. samma bekräftelse med praktikintyg du själv fått. Praktikintyget ska in så snart som möjligt till mig. De ombeds också ta hänsyn till busstider. 
Ring och presentera dig för din kontaktperson/handledare, du kanske rent av ska göra ett besök på arbetsplatsen. Detta bör göras veckan innan praktiken. Du kan då fråga om arbetstiderna, resvägen, lämpliga arbetskläder, när du ska infinna dig och var, hur du kan äta lunch eller om det är något annat viktigt som du behöver känna till inför starten av praktikperioden.


Under praktiken
Ditt uppförande och din stil påverkar både ditt och skolans rykte men det kan också ge dig möjlighet att få ett ferie- eller helgjobb!
Att komma för sent, prata i mobiltelefon och bjuda in kompisar till arbetsplatsen upplevs som störande.
Din handledare ska informera om eventuella risker men var ändå uppmärksam på arbetsmiljön.
Skulle mot förmodan problem uppstå och du inte kunnat lösa det efter att ha pratat med din praktikhandledare – kontakta mig eller din klassföreståndare. Tänk på att det kan ta ett par dagar innan praktikplatsen vet vad du går för, det kan vara så att du får andra uppgifter när de vet att de kan lita på er!
De flesta av er får besök av någon av era lärare.
Du ska följa företagets arbetstider – inte skolans. Du behöver inte jobba mer än 8 timmar per dag. Rasten (under vilken man får lämna arbetsplasten) räknas inte in i arbetstiden. Du ska heller inte börja före kl. 06.00 på morgonen eller sluta efter kl. 20.00 på kvällen. (Dessa tider kan inte frångås p.g.a. Arbetsmiljöverkets regler).

Om du behöver lämna din arbetsplats under arbetstid ska du tala med din handledare.
Har du fått ett busskort så ska du vara rädd om det och förvara det som kontanter. Om du slarvar bort det får du betala dina resor själv.
PRAO-brickan skriver du ditt tilltalsnamn på så kan alla på arbetsplatsen tilltala dig med ditt namn. Om du ska äta lunch på någon skola så måste du även visa din PRAO-bricka.

Efter praktiken
Lämna in praktikintyget, så fort jag kan kopierar jag det och ger tillbaka originalet till dig.
Ska du ha matersättning måste du hämta en blankett och lämna in den så snart som möjligt efter praon.
Du kommer att få fylla i en enkät så att vi får en samlad bild av hur ni haft det och för att ha bättre underlag inför nästa PRAO-period.

Varför prao?
”Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt”. Läroplanen LPO 94

Praon kan hjälpa till med valet av yrke och ”det livslånga lärandet”. Den kan ge dig en uppfattning om yrkeslivet, dess villkor och krav. Du kan få möta a olika arbetsmiljöer, skilda yrkesroller, lära dig ansvarstagande i vuxenvärlden och nyttiga saker som rör ett arbete. Du kan också upptäcka hur du fungerar i en ny miljö.
Kanske är det så att du får en annan syn på arbetet i skolan, inte bara skillnaderna mellan praktikplatsen och skolan utan också på vad du vill få ut av skolan.
Praon är en viktig del av skolans arbete och är i Råsslaskolan obligatorisk för alla elever i åk 8 och åk 9. Praktiken vägs också bl.a. in i samhällskunskapsbetygetHoppas att du får en trevlig och lärorik praktik.
Lycka till!
Stefan Åkerblom

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097725
Åk 5 0727-097724
Åk 6 0725-935148
Åk 7 0725-935149
Åk 8 0725-399576
Åk 9 0727-244224