Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Gymnasiemässa 13 oktober 09.00 - 14.00 i Teknikhallen

Öppet hus

Prva på  vecka 48 - 49

PRAO - årskurs 8, se PRAO.

Moderna språk redan från årskurs 6!

Innebär att elever i årskurs 5 ska göra val under vårterminen.  Information kommer via mentorerna.

 

Öppet hus , samlad information finns på:

http://www.gymnasiestudera.se/foer-elever/oeppet-hus/

 

Preliminär tidplan.

Val 16 januari - 15 februari

Preliminärbesked 16 april

Omval 16 februari - 3 maj

Slutantagning 2 juli

Reservantagning 26 juli - 14 september

 

 Program i gymnasieskolan.

Gymnasieskolan 
 

Följande program finns: 

Yrkesprogram

Barn - och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet
 

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

 

Dessutom finns 5 introduktionsprogram

 

Betyg/meritpoäng

Stegen är A - F.  A är högsta betyg, E motsvarar godkänt. F är icke godkänt, dessutom streck om betyg inte går att sätta.

Betyg sätts från årskurs 6. Betyg i moderna språk sätts dock först årkurs 7.

De 16 bästa betygen räknas alltid.

De som läser moderna språk kan tillgodoräkna sig 17 betyg inför gymnasieintagningen

= 16 betyg + betyget för moderna språk.

(Alla E ger 160 eller 170, alla A 320 eller 340)

Mvh Stefan Åkerblom, studie- och yrkesvägledare  011 – 15 36 37

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 011-15 36 45
Åk 5 011-15 36 42
Åk 6 011-15 36 39
Åk 7 011-15 36 44
Åk 8 011-15 36 43
Åk 9 011-15 36 46