Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Sommaren 2020

Antagningsbesked 1 juli via www.gymnasiestudera.se 

Har du glömt kod kan du få ny om du uppgett e-postadress.

Svara senast 21 juli.

Jag kollar av mail och telefon fortlöpande. Onsdag 1 juli - onsdag 8 juli finns också en syv-jour. Tider och telefonnummer finns på www.gymnasiestudera.se

Reservantagning, en körning i veckan från 28 juli fram till skolstart därefter görs antagning fortlöpande. Reservantagningen avslutas 14 september.

 

Moderna språk redan från årskurs 6!

Innebär att elever i årskurs 5 ska göra val under vårterminen.  Information kommer via mentorerna.

  

 

 

 

 

 

 Program i gymnasieskolan.

Gymnasieskolan 
 

Följande program finns: 

Yrkesprogram

Barn - och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet
 

Högskoleförberedande program:

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Humanistiska programmet

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

 

Dessutom finns 5 introduktionsprogram

 

Betyg/meritpoäng

Stegen är A - F.  A är högsta betyg, E motsvarar godkänt. F är icke godkänt, dessutom streck om betyg inte går att sätta.

Betyg sätts från årskurs 6. Betyg i moderna språk sätts dock först årkurs 7.

De 16 bästa betygen räknas alltid.

De som läser moderna språk kan tillgodoräkna sig 17 betyg inför gymnasieintagningen

= 16 betyg + betyget för moderna språk.

(Alla E ger 160 eller 170, alla A 320 eller 340)

Mvh Stefan Åkerblom, studie- och yrkesvägledare  011 – 15 36 37

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097724
Åk 5 0725-935148
Åk 6 0727-097725
Åk 7 0725-399576
Åk 8 0727-244224
Åk 9 0725-935149