Råsslaskolan

Norrköpings kommun

SKOLKURATOR

 

Kontakta skolkuratorn
Kontakt med mig tar du via skolan eller genom att ringa eller maila:
Iréne Bergström
011-15 36 35
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Jag finns på Råsslaskolan måndag-fredag. Du är alltid välkommen att besöka, ringa eller att maila mig!
 

Skolkuratorns roll
Alla inom skolan har ett ansvar mot varandra och för skolans verksamhet. Skolkuratorn har socialt arbete som huvuduppgift med fokus på barnets/elevens bästa. Arbetet innebär att man jobbar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.
 

• Individnivå
samtalet
• Gruppnivå
arbete med tjej/killgrupper etc.
• Organisationsnivå
Förändrings- och utvecklingsarbete. Samarbete/samverkan med fritidsgården, socialtjänst, BUP, polis och andra myndigheter.
 

Arbetsuppgifterna kan vara allt från att jobba i grupper, konfliktlösning, enskilda samtal, föräldrakontakter, konsultation, samverkan, sociogram, stadieövergångar, krishantering, kärleksbekymmer, kompisrelationer, skolsituationen och mycket, mycket mer.
 

Skolkuratorn ingår i Elevhälsoteamet (EHT) tillsammans med rektor, skolsköterska och representanter från lärarlagen. På skolan finns även en Trygghetsgrupp (THT) som jobbar med mobbingärenden, temadagar och allmän trivsel.
 

Tystnadspliktalt
Som kurator har man tystnadsplikt och sträng sekretess. Trots tystnadsplikten så har man samma
anmälningsskyldighet som övrig personal på skolan. Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att ”barn far illa” så görs en anmälan till socialförvaltningen.

 

Länktips för vidare läsning

BRIS Barnens rätt i samhället

Röda sidorna Om allt känns jobbigt och tungt

Drugnews Alkohol, narkotika, tobak

RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigade

Friends Om mobbing och annan kränkande behandling

ÖPP - Örebro preventions program (metod för förebyggande arbete)
 

Medierådet - Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 011-15 36 45
Åk 5 011-15 36 42
Åk 6 011-15 36 39
Åk 7 011-15 36 44
Åk 8 011-15 36 43
Åk 9 011-15 36 46