Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Vid synpunkter eller klagomål, vänd er till:

 

1.  Undervisande lärare

2.  Arbetslagsledare

3.  Rektor

4.  Kommunens centrala klagomålshantering.

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 011-15 36 42
Åk 5 011-15 36 46
Åk 6 011-15 36 45
Åk 7 011-15 36 44
Åk 8 011-15 36 39
Åk 9 011-15 36 43