Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Vid synpunkter eller klagomål, vänd er till:

 

1.  Undervisande lärare

2.  Arbetslagsledare

3.  Rektor

4.  Kommunens centrala klagomålshantering.