Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Huvudlöss


Huvudlöss finns i håret och nära hårbotten. De kan göra att det kliar i hårbotten. Huvudlössen sprids genom kontakt hår mot hår. Du kan upptäcka löss genom att kamma igenom håret över ett vitt underlag. Det finns flera behandlingar du kan pröva själv för att bli av med huvudlöss.

 

Vem som helst kan få huvudlöss. Det har ingenting med hygien att göra.

Sprids genom kontakt hår mot hår

Huvudlössen lever av människors blod. De förflyttar sig genom att klättra på hårstråna men kan inte flyga eller hoppa. De sprids därför genom kontakt hår mot hår. Löss som hamnat utanför håret, till exempel på golvet, i soffor eller på hyllor torkar snabbt ut och smittar inte. Risken för spridning via borstar, mössor och sängkläder är mycket liten.

Behandla lössen innan skolstart

Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva. När skolterminen börjar kan lössen spridas. Finkamma därför barnen och behandla de som har levande löss innan skolan börjar efter ett längre lov. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

För att bli av med lössen är det viktigt att alla som kan vara smittade blir undersökta, så att alla som har löss kan behandlas samtidigt. Det kan vara en förskolegrupp, skolklass eller en familj. Efter behandlingen kan barnen gå till förskolan eller skolan, under förutsättning att kontakt hår mot hår undviks den första veckan.

Hur upptäcker jag löss?

Oftast kliar det i hårbotten om du har löss, men du kan ha löss utan att det kliar. Klådan är en överkänslighetsreaktion på lusens saliv. Klådan kommer först 4-6 veckor efter att du smittats. Om du blir smittad igen kommer klådan snabbare, redan efter några dygn. Svart puder på kudden eller kragen kan vara lusens avföring eller ömsade lusskinn.

För att vara säker på att du har huvudlöss måste du ha upptäckt löss i håret. De är en till tre millimeter långa och genomskinliga. Färgen varierar från grå, brun, svart till röd beroende på när de har sugit blod. De unga lössen kan vara små och svåra att upptäcka.

Hitta löss med hjälp av luskam

Enklaste sättet att upptäcka om du har löss är att använda en luskam. Välj en luskam som är CE-märkt, vilket visar att den uppfyller EU:s säkerhetskrav. Du kan fråga på ett apotek om du är osäker. Kammen ska ha täta och styva tänder. Om kammen är ljus syns lössen bäst.

Kamma igenom hela håret noggrant, från hårbotten längs hela hårstrået. Det kan vara bra att kamma håret över ett vitt underlag, till exempel ett lakan, eller en spegel. Om du använder balsam håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka. Stryk av kammen på ett vitt papper efter varje kamtag. Om det finns löss i håret fastnar de i kammen eller hamnar på underlaget.

Leta efter lusägg

Du kan också leta efter lusägg på hårstrået nära hårbotten. De kan vara lättare att upptäcka än själva lössen. De ägg som innehåller den blivande lusen är mörka. De tomma äggen är ljusa, ofta gulvita, ovala, ungefär en millimeter långa och följer med hårstråets utväxt.

Även om du hittar lusägg på hårstrån är det inte säkert att du har levande löss, eftersom äggen kan vara kläckta och tomma. Om du bara hittar tomma ägg ska du inte börja någon behandling. Äggen försvinner när hårstrået växer ut. Du kan också försöka kamma bort dem.

Vad kan jag göra själv?

Om du har löss ska du kamma igenom håret med luskam. Men det räcker sällan som enda behandling. Det bästa sättet att bli av med huvudlöss är att kombinera luskamning med någon form av behandling.

Det är bara om du har upptäckt levande löss som du ska behandla med något medel. Du ska inte behandla huvudlöss i förebyggande syfte då effekten är osäker.

Rådgör med barnavårdscentralen eller en vårdcentral innan du behandlar barn under två år.

Alla som har löss i en familj eller grupp ska behandlas samtidigt för att minska risken för återsmitta.

Behandla med lusmedel

Det finns olika typer av lusmedel. Dels så kallade medicintekniska produkter och dels läkemedel. 

Oavsett vilken produkt du använder är det viktigt att följa bruksanvisningen noga. Efter behandlingen ska du finkamma håret för att få bort döda löss och ägg.

Medicintekniska produkter i första hand

Behandla i första hand med en medicinteknisk produkt, en som innehåller dimetikon, som är en silikonolja. Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta, det vill säga uppfyll EU:s säkerhetskrav. Fråga på ett apotek om du är osäker på vad du ska välja.

Behandlingen verkar antingen genom att kväva lössen eller genom att förhindra att lössen gör sig av med vätskan som bildas när de sugit ut blod.

Använd medlet som det står i anvisningen på förpackningen. Skölj sedan ur. För att lättare få bort silikonoljan kan du använda schampo innan du sköljer.

Lusmedel i form av schampo bör undvikas eftersom de har sämre effekt på grund av utspädningseffekt.

Om medicintekniska produkter inte hjälper

Om medicintekniska produkter inte hjälper kan du behandla lössen med läkemedlet Tenutex, som du kan köpa receptfritt. Massera in en riklig mängd av medlet i håret, som ska vara helt täckt, och skölj ur efter ett dygn. Det brukar behövas två behandlingar med 8 dagars mellanrum för att bli av med lössen. Det kan fortsätta klia i några dagar efter att du har avslutat behandlingen.

Kan lössen bli resistenta?

Många av huvudlössen har blivit resistenta, det vill säga motståndskraftiga, mot de läkemedel som rekommenderades tidigare. Dessa läkemedel finns inte längre att köpa i Sverige. I Sverige finns få rapporter om misstänkt resistens mot Tenutex.

Troligtvis är risken för att lössen ska bli resistenta mot medicintekniska produkter mycket liten. Därför är det bra att i första hand använda dessa produkter.

Fortsätt kamma håret efter behandlingen

Luskammen är ett bra redskap för att kontrollera att behandlingen fungerar och för att skada löss och ägg.

Fortsätt att luskamma håret noggrant två till tre gånger i veckan under två veckor efter sista behandlingen. Det gör du för att vara säker på att lössen verkligen försvunnit. Personer i omgivningen bör finkamma sig lika länge, för att vara säkra på inte de också har fått löss.

Om du hittar levande löss kan det bero på att du inte följt bruksanvisningen tillräckligt noga, eller att du har fått nya löss. Om du har använt läkemedel kan det bero på att lössen blivit resistenta. Då ska du byta behandling till en medicinteknisk produkt.

Du kan hitta vita, tomma, lusägg i håret långt efter behandlingen. De följer med hårstrået när det växer ut. De kan sitta så hårt att de försvinner först när håret klipps.

Enbart luskamning av torrt hår med balsam

Du kan försöka bli av med lössen enbart genom att noggrant kamma torrt hår med balsam. Men effekten är sämre än behandling med lusmedel. Det finns dessutom risk för att smitta andra under behandlingstiden.

Du måste kamma håret regelbundet, gärna varje dag, och mycket noga under minst två veckor.

Gör så här:

  • Gnid in balsam i torrt hår.
  • Börja med att kamma håret med en vanlig kam eller borste för att reda ut tovigt eller trassligt hår.
  • Kamma igenom hela håret, bit för bit, med luskam. Gör det minst två gånger.
  • Skölj av kammen varje gång du hittar en lus.
  • Skölj ur håret.

När ska jag söka vård?

Om du har provat olika behandlingar men fortsätter att hitta levande löss kan du kontakta BVC, skolsköterskan eller en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097725
Åk 5 0727-097724
Åk 6 0725-935148
Åk 7 0725-935149
Åk 8 0725-399576
Åk 9 0727-244224