Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Uncategorised

Nationell avlusningshelg 7-9 februari

Förebygga huvudlöss i förskola och skola

Information till vårdnadshavareLUS

Risken att drabbas av huvudlöss är störst på sommaren då lössen är mest aktiva.

När terminen börjar kan lössen spridas. Det bästa sättet att förhindra spridning av löss är att finkamma barnets hår före terminsstart och efter lov samt behandla huvudlöss.

Läs mer!

 


 

Avverkning av skog i närheten av Råsslaskolan

Avverkning av skog
Det kommer avverkas en del skog i området markerat på satellitbilden.

Det är stora maskiner som kommer röra sig i skogen och för att hjälpa förarna ber vi alla som rör sig i området att i den mån det går söka ögonkontakt med förarna om ni ska passera fordonen.
Skyltar är uppsatta (dock är vissa nedrivna) som informerar lite kring avverkningen och farorna med att gå för nära maskinerna osv.
Vi ber alla att prata med sina barn/ungdomar om detta, för att förhindra eventuella olyckor mm.

Skoljoggen HT 2019

 

 

 


 

Trygghetsteam

Råsslaskolan har ett trygghetsteam bestående av sju pedagoger samt skolkurator för att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på skolan. Vid kränkningsärenden har trygghetsteamet samtal med inblandade parter för att utreda och utforma eventuella insatser för fortsatt arbete på grupp eller individnivå.

Parkering!

Som säkert alla känner till låter Norrköpings kommun uppföra en helt ny skolbyggnad som är beräknad vara inflyttningsklar våren 2021.

I och med detta har antalet parkeringsplatser minskat, samtidigt som vi har fler mopedister nu än vi någonsin tidigare haft.

För att eleverna som kör moped till skolan ska kunna ställa sin moped på en stabil och öppen yta, har vi införskaffat en skylt och avsatt
2 asfalterade ytor för detta ändamål.

Mopedparkering small

Men för att få resterande parkeringsplatser för personbilar att räcka till dagtid, behöver vi allas hjälp.

Nedan ser ni en översiktsskiss på skolans/fritidsgårdens/bibliotekets/familjecentralens/kostenhetens område med de olika parkeringarna och hur vi tänker oss att alla ska parkera.

 

 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097724
Åk 5 0725-935148
Åk 6 0727-097725
Åk 7 0725-399576
Åk 8 0727-244224
Åk 9 0725-935149