Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Uppstart VT 2020

Uppstart VT 2020

Hej!

2020 har varit en verklig utmaning för oss alla, både i skolan och samhället i stort. Vi vill rikta ett STORT tack till er föräldrar som stöttat era barn och hållit huvudet högt, trots stora förändringar.

Nu hoppas vi på ett bättre 2021!

Utifrån de rådande restriktionerna från FHM och Norrköpings Kommun kommer utvecklingssamtalen ske digitalt under januari och februari. Ni vårdnadshavare erbjuds delta via länk, mer information kommer.

Vi vill även passa på att informera er om att flytten till den nya skolbyggnaden sker under vecka 8 (sportlovet) och därav har vi fått möjligheten att flytta studiedagarna som ligger vecka 10, 8-9 mars, till vecka 9, 1-2 mars, för eleverna i ett underlättande för flytt och iordningställande. Detta gäller alla elever åk 4-9.

 Hälsningar

Samuel Ekeblom, Peter Brangö

 


 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097725
Åk 5 0727-097724
Åk 6 0725-935148
Åk 7 0725-935149
Åk 8 0725-399576
Åk 9 0727-244224