Råsslaskolan

Norrköpings kommun

Parkering!

Som säkert alla känner till låter Norrköpings kommun uppföra en helt ny skolbyggnad som är beräknad vara inflyttningsklar våren 2021.

I och med detta har antalet parkeringsplatser minskat, samtidigt som vi har fler mopedister nu än vi någonsin tidigare haft.

För att eleverna som kör moped till skolan ska kunna ställa sin moped på en stabil och öppen yta, har vi införskaffat en skylt och avsatt
2 asfalterade ytor för detta ändamål.

Mopedparkering small

Men för att få resterande parkeringsplatser för personbilar att räcka till dagtid, behöver vi allas hjälp.

Nedan ser ni en översiktsskiss på skolans/fritidsgårdens/bibliotekets/familjecentralens/kostenhetens område med de olika parkeringarna och hur vi tänker oss att alla ska parkera.

 

 

Kontakt

Arbetslagen  
Åk 4 0727-097724
Åk 5 0725-935148
Åk 6 0727-097725
Åk 7 0725-399576
Åk 8 0727-244224
Åk 9 0725-935149